Економічна освіта молоді як фактор економічного зростання сільськогосподарського виробництва

На сучасному етапі роль економічної освіти школярів та молоді стає надзвичайно актуальною, це зумовлено життєвою необхідністю молодого покоління адаптуватися до динамічних, мінливих, соціально-економічних умов життя.