Інтерактивна школа сучасного вчителя

В умовах онлайн-навчання вчитель не лише має володіти інструментами дистанційного навчання, але активно впроваджувати предметну складову так, щоб навчання математики було для учнів доступним, зрозумілим і простим.

Онлайн-студія «Математика – це просто» (28.04.22) мала на меті підвищити методичну та предметну компетентності педагогів при викладанні математики. Соловей О.М. (ТКМЦНОІМ) виділила основні шляхи, які можуть зробити навчання математики цікавим, доступним, простим:

– схеми, символи, опорні таблиці

– закономірності, аналогії, порівняння

– групування

– алгоритмізація

– цікаві способи розв’язання

– візуалізація

– сучасні ІКТ інструменти

Учасники онлайн-студії розглянули розв’язування задач на суміші та сплави за єдиною схемою І+ІІ=ІІІ, додавання дробів з різними знаменниками методом Метелика, розв’язування задач на змішування, геометричних задач за рисунками «одним блоком»; ознайомились із сайтом «Математика – це просто».

Мета уроків математики – не просто розв’язувати абстрактні приклади із підручника. Найцінніше – сформувати досвід, який допоможе застосовувати математичні знання у повсякденні: розуміти принцип формування рахунків за комунальні послуги, порівнювати витрати та доходи; розраховувати суму відсотка банківського кредиту, тощо. Завдання вчителя – навчити учня прокласти місток абстрактною математикою та життям, шукати математичні закономірності, аналізувати, застосовувати.