Як вступити на бюджет з результатами спецсесії НМТ

Вступники, які братимуть участь у вступній кампанії за результатами спеціальної сесії НМТ чи магістерського тесту, можуть подати документи у визначені МОН терміни та отримати рекомендацію до зарахування на бюджет.

Для цього вступник під час тестування має отримати конкурсний бал, достатній для вступу на місця держзамовлення при адресному розміщенні бюджетних місць.

Зокрема, бюджетні місця за результатами спеціально організованої сесії НМТ, якщо вступник не має спеціальних умов вступу, можуть бути надані за таким алгоритмом.

Алгоритм вступу на бюджет

Вступник має до 18:00 23 серпня подати заяву для участі у конкурсі на місця на контракті з вказанням в електронному кабінеті окремої категорії 143 «вступники, які планують брати участь у вступній кампанії за результатами спеціально організованої сесії національного мультипредметного тесту, магістерського комплексного тесту, магістерського тесту навчальної компетентності».

Важливо: заяви вступників, які подані в межах додаткового набору вступників на контракт після завершення терміну прийому документів за основним набором у цьому контексті не розглядаються.

Після цього абітурієнт має отримати рекомендації для зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб. Якщо рекомендація на контракт не була надана, то вступник не зможе претендувати на переведення на бюджетне місце за відповідною конкурсною пропозицією.

Потім вступник має успішно скласти НМТ під час спеціально організованої сесії та отримати результати в особистому електронному кабінеті.

У разі, якщо конкурсний бал вступника, отриманий за результатами спеціально організованої сесії НМТ, є більшим прохідного бала, визначеного при адресному розміщенні для відповідної конкурсної пропозиції за заявою з найвищою пріоритетністю, і в закладі вищої освіти є вакантні бюджетні місця за відповідною спеціальністю, вступник має бути переведений на бюджетне місце.

Також переведення на місця державного (регіонального) замовлення можливе, якщо заклад вищої освіти має додаткове місце, надане державним (регіональним) замовником.

В обох цих випадках спочатку має бути завершене оформлення вступника на місце за кошти фізичних та/або юридичних осіб з наступним переведенням на місця державного (регіонального) замовлення

У разі неможливості переведення вступника на бюджетне місце за заявою з найвищою пріоритетністю, така процедура повторюється за заявами з нижчими пріоритетностями.