MozaBook як один із засобів викладення фізики

В умовах стрімкої інформатизації суспільства та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій вдосконалюється система подачі інформації вчителям під час освітнього процесу.

Це зумовлено необхідність швидко вчитися й уміло застосовувати результати науково-технічного прогресу, зокрема: веб-технології, хмарні сервіси, смартфони, мережу Інтернет, штучний інтелект, електронні освітні ресурси, освітні цифрові платформи. Одним із можливих шляхів вирішення окресленої проблеми є активне впровадження сучасних цифрових платформ в освітній процес, які стають одним із засобів дистанційного навчання і, загалом, сприяють формуванню інформаційної компетентності. Аналіз психолого-педагогічної та спеціальної літератури переконливо свідчить про те, що дана проблема не є новою. Окремі її аспекти достатньо широко розкрито у наукових працях Л. Баженової, О. Баранова, І. Вайсфельда, М. Жалдака, О. Співаковського, О. Федорова, А. Шариков та інші.

Водночас, попри значну зацікавленість окресленим питання залишається недостатньо вивченою проблема формування знань, умінь та навичок учнів на засадах використання сучасних освітніх цифрових платформ. На уроках фізики можна активно використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології, які допомагають досягти основної мети. Це спонукає необхідність дослідити особливості цифрової платформи mozaBook, яка дозволяє урізноманітнювати інструментарій шкільних уроків за рахунок численних ілюстраційних, анімаційних і творчих презентаційних можливостей. Крім того, вона має видовищні інтерактивні елементи і вбудовані додатки, призначені для розвитку навичок, проведення дослідів та ілюстрування, які сприяють пробудженню зацікавленості учнів і допомагають в більш легкому засвоєнні навчального матеріалу.

MozaBook дозволяє відкрити електронну PDF-версію друкованого підручника, який активно використовується вчителем в один клік. Вчитель може самостійно при необхідності створювати фрагменти сторінок. У вчителя є можливість відтворити рекомендований вміст, прийняти або відхилити його. За допомогою платформи mozaBook можна візуалізувати складні фізичні процеси, показати будову різних тіл, відвідати віртуальні лабораторії різних фізиків. Наприклад, можна чудово викласти навчальний матеріал на уроці фізики у 8 класі при вивченні видів теплових двигунів.

Окрім того, MozaBook дає можливість урізноманітнити закріплення вивченого матеріалу. Можна створювати вікторини та опитувальники з можливість вибору однієї чи багатьох правильних відповідей. Звичайні опитування MozaBook дозволяє подати із зображеннями фізичних тіл та процесів. Чимало тематичних програм, які тісно пов’язані з навчальним планом, забезпечують унікальний ігровий спосіб для учнів вивчати теми новими та захоплюючими способами та краще розуміти вивчений матеріал. Програми, створені для початкових класів, допомагають розвинути базові навички, тоді як ті, які призначені для старших, служать ілюстраціями чи віртуальними лабораторіями. Деякі інструментальні програми також містять анімовані вправи, привносячи у навчання ігровий досвід. Тематичні додатки доступні в mozaBook, проте учні можуть також отримати доступ до них через mozaWeb, нашу онлайн-платформу для домашнього навчання.

Джерело: Слюсаренко В.В., Гончарова І.В. MozaBook як один із засобів викладення фізики // Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: [збірник матеріалів ХІІ-ої Міжнародн. наук.-практ. онлайн-інтернет конф., 01-16 листопада 2021 р., м. Кропивницький / Відп. ред. М. І. Садовий]. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2021. – С. 38-40.